خرید آنلاین ویزا توریستی روسیه

icon
ویزا
icon
لیست مدارک
icon
افزودن مدارک
icon
آدرس و زمان تحویل مدارک
icon
تائید و ثبت
روسیه
برای شهروندان
ایران

ویزای تجاری سه ماهه

نیاز دارد

ویزای تجاری

Business visa

نیاز دارد

ویزای توریستی

Tourist visa

نیاز دارد

ویزای مولتی یک ساله

نیاز دارد

ویزای کار

Work visa

نیاز دارد
قیمت کل: 69,750,000 ریال
نوع ویزا مدت اعتبار ویزا مدت اخذ ویزا قیمت
توریستی
question
فرد با هدف گردشگری وارد کشور روسیه می‌شود؛ بنابراین این نوع ویزا به مسافر اجازه‌ی کار یا اقامت بیشتر از مدت زمان اعتبار ویزا را نمی‌دهد
طبق تاریخ بلیت رفت و برگشت 10 تا 14 روز کاری از 155 $
مرحله بعد